Το σχολείο μας

Δώστε μια περιγραφή για το σχολείο σας, π.χ. την ιστορία του, τους χώρους του, τις υποδομές και τον εξοπλισμό της σχολικής μονάδας