Εκπαιδευτικοί

Διευθυντής: Αποστολίδης Νικόλαος

Μπερμπέρης Κωνσταντίνος, Δάσκαλος

(Γραμματειακή υποστήριξη)

Ζερβάκη Μαρία, Δασκάλα

(Υπεύθυνη εκπαιδευτικός της Α’ Τάξης)

Σταμπουλής Αστέριος, Δάσκαλος

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός της Β’ Τάξης)

Κίννα Πασχαλίνα, Δασκάλα

(Υπεύθυνη εκπαιδευτικός της Γ’ Τάξης)

Δαμασκού Σταμάτιος, Δάσκαλος

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός της Δ’ Τάξης)

Ντεμερτζίδου Ευγενία, Δασκάλα

(Υπεύθυνη εκπαιδευτικός της Ε’ Τάξης)

Γεωργιάδης Ευστράτιος, Δάσκαλος

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός της ΣΤ’ Τάξης)

Κούρτη Μαρία, Δασκάλα

(Παράλληλη στήριξη)

Πασσιά Μαρία, Δασκάλα

(Παράλληλη στήριξη)

Τσελέπη Μαριάνθη, Αγγλικών

Σίσκου Μαρία, Γερμανικών

Γιαννοποούλου Πασχαλία, Γυμνάστρια

Πασαλιμανιώτης Νικόλαος, Εικαστικός  

Τερμεντζής Κωνσταντίνος, Μουσικός

Λαμπίρη Βασιλική, Θεατρική Αγωγή

Σπένδας Απόστολος, Πληροφορικός

Αναστασιάδης Δαμιανός, Δάσκαλος

(Υπεύθυνος ολοημέρου)

Γεωργιάδης Μαυρουδής, Γυμναστής

(Ολοήμερο)

Μαντζαρίδου Πηνελόπη, Ψυχολόγος Ε.Δ.Υ.