Επίσκεψη της τροχαίας Σερρών στο σχολείο μας

Το σχολείο μας επισκέφτηκε κλιμάκιο της τροχαίας Σερρών και ενημέρωσε τα παιδιά των τάξεων Ε’ και Στ’ για την ασφάλειά τους στους δρόμους. Σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά μας.

"Επίσκεψη της τροχαίας Σερρών στο σχολείο μας"