ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2024-2025

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι εγγραφές στην Πρώτη ( Α’ ) τάξη πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 20 Μαρτίου 2024. Φέτος θα εγγραφούν τα παιδιά που γεννήθηκαν  από 1-1-2018 έως και 31-12-2018 .

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή

1)Υπεύθυνη δήλωση γονέα με τα στοιχεία του μαθητή/τριας.

2) Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού. Σ’ αυτό ελέγχονται οι απαραίτητες χορηγηθείσες δόσεις από τα υποχρεωτικά εμβόλια.

3) Ατομικό δελτίο Υγείας μαθητή.

4) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

5) Βεβαίωση  φοίτησης νηπιαγωγείου.

Εγγραφές καθημερινά (1 έως 20 Μαρτίου) από τις 09:00 έως τις 11:30

Σέρρες, 29 Φεβρουαρίου 2024

Ο Διευθυντής  του  Σχολείου