ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΕΩΝ 2022-2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα τάξεων

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AJugl1HvNeo7xkfEJnwIgEwbJps0OTOP/edit?usp=sharing&;ouid=109326205999825338228&rtpof=true&sd=true, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EWBhwuKCQqo8z7LizWttyW6JDNYEA5PM/edit?usp=sharing&;ouid=109326205999825338228&rtpof=true&sd=true, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LZKLdSs-kwpKEGQjWeWnLZFjr79h3-tK/edit?usp=sharing&;ouid=109326205999825338228&rtpof=true&sd=true, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OVUs3LuP7UqK77I1DuorPit4o6mGDo3C/edit?usp=sharing&;ouid=109326205999825338228&rtpof=true&sd=true, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dVYlODeh6ekt4sU6lCgPc0BwWvUMe_-q/edit?usp=sharing&;ouid=109326205999825338228&rtpof=true&sd=true, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lv92Msd40pQkFRFX5XT8_vMD3C7o2B3i/edit?usp=sharing&;ouid=109326205999825338228&rtpof=true&sd=true, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qB0QsrkkrltEgnNQpwOS2ywAwyW12R4M/edit?usp=sharing&;ouid=109326205999825338228&rtpof=true&sd=true